ฉลอง 666 ปี พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

4/12/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน, พระชยานันทมุนี จ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงพระปริยัติธรรม กลุ่ม 6 นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง นายสำนึก คำฝั้น นายก อบต.ม่วงตึ๊ด พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายก อบต.ฝายแก้ว พ.ต.อ.มนตรี ยอดเมือง ผกก.สภ.ภูเพียง สจ.เรวัตร พรหมอารีย์ สส.เขตอำเภอภูเพียง นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธุ์ ผอ สวท น่าน ร่วมกันแถลงข่าว งานเดินธรรมยาตราตามรอยพระบาท ครั้งที่ 1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้กำหนดจัดงาน 666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ซึ่งเป็นพระมหาธาตุประจำดวงพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาพบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งในแผนงาน 666 ปี ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมดังนี้

1.งานเดินธรรมยาตราตามรอยพระบาท ครั้งที่ 1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. จากข่วงเมืองน่าน มายัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

2.งาน ๖๖๖ ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562

3.งานอบรมเผยแผ่ผลงานและแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน แถลงว่า เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ในนามวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จึงเจริญพรมาเพื่อขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานดังกล่าว หวังได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากทุกท่านในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โทร.054-601063
พระครูฉันทเจติยานุกิจ โทร.084-885-9126, ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ โทร.098-563-7233
จึงเจริญพรขอความเมตตาอนุเคราะห์มาเพื่อทราบ

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com