92ปีพัทธยานุกูล

26/9/2019

อธิบดี บุญชารี

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 จัดทำบุญเลี้ยงเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 92 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 92 ปี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายนิรันด์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย อดีตรองนายกเมืองพัทยา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดชัยมงคลพระอารามหลวง  จำนวน 9 รูป นำโดยพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระรามหลวง มาเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคคลกร และนักเรียน สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระถมศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2470

ต่อมานั้นได้โอนย้ายมาอยู่ในสังกัดเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พุทธศักราช 2521 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521) ได้ดำเนินด้านการจัดการศึกษา

โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดตนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จนทำให้โรงเรียน เจริญเติบโต ก้าวหน้า ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมันในการศึกษาที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนในความดูแล 2,300 คน มีครูผู้สอนทั้งสิ้น 105 คน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com