แก้ไขปัญหาที่ดินน่าน

17/1/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 จัด กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมบ้านห้วยขวาก หมู่ที่ 11 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ภายใต้อำนวยการ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หน.อช.ขุนน่าน เป็นหัวหน้าชุดสนับสนุน “การแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ ท้องที่อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน” พร้อมด้วย นายธีระวุฒิ อนุจร ปลัดอำเภอบ่อเกลือ,นายอดิศร สุวรรณศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยขวาก, นายวีระพัตตา อุ่นถิ่น ส.อบต.บ่อเกลือเหนือ, นายอนุรักษ์ อุ่นถิ่น ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยขวาก, นายประเสริฐ บัวเหล็ก ผู้ใหญ่ช่วยบ้านบ้านห้วยขวาก หมู่ 11 ต.บ่อเกลือเหนือ , นางสาววิภาภรณ์ ใบยา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และนายปรัตถกร คางคำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

ร่วมทำการแจ้งการครอบครองที่ดิน (อส.2) ในการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรบ้านห้วยขวาก ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ราษฎรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเข้าแจ้งการครอบครองที่ดิน จำนวน 80 ราย 240 แปลง 1,359 ไร่

ทั้งนี้ได้นำเอาประสบการณ์ที่ดำเนินการสำเร็จแล้วในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน มาช่วยขยายผลให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในระยะเวลา 240 วัน ตาม ม. 64 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 ที่ 1278/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หน.อช.ขุนน่านเป็นหัวหน้าชุดสนับสนุน “การแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com