แก้ปัญหาราคามังคุด

29/7/2021

ทิวา อินทสา

รมช.พาณิชย์ จับมือ มท.2 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ

เมื่อช่วงสายของวันที่ 29 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อติดและตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาราคาไม้ผลตกต่ำ(มังคุด) โดยมีนายไกรศร   วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในที่ประชุมว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกมังคุดทั้งหมด

96,159 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 21 อำเภอ โดยมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน  90,016 ไร่ และในปี 2564 คาดว่าจะ

ให้ผลผลิตในฤดูกาลประมาณ 57,245 ตัน แยกเป็น มังคุดคุณภาพส่งออกปริมาณ 30,340 ตัน มังคุดจำหน่ายภายในประเทศ ปริมาณ 17,746 ตัน และมังคุดตกเกรด ปริมาณ 9,159 ตัน

ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2564 มีเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาช่วยเหลือราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ

เบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย

ประเด็นของเกษตรกรชาวสวนมังคุด  ต้องการเอกสารตรวจรับรองคุณภาพแปลง GAP จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตรวจแล้ว ปรากฏว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับเรื่องเกษตรกร จำนวน 7,121 ราย และได้ออกเอกสารรับรองไปแล้วจำนวน 7,121 ราย

ส่วนกรณีการหยุดรับซื้อผลผลิตมังคุดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จังหวัดได้ขอความร่วมมือ จุดรวบรวมผลผลิต (ล้ง) ให้แจ้งเกษตรกรทราบล่วงหน้า และประเด็นของจุดรวบรวมมังคุด (ลัง) ขาดแคลนแรงงานสำหรับคัดแยกและบรรจุผลผลิต   จังหวัดได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองทัพภาคที่ ๔ และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สนับสนุนกำลังพลให้กับจุดรวบรวมผลผลิต (ล้ง) มาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

ส่วนปัญหาเรื่องตู้บรรทุกสินค้า ขาดช่วง ตู้กลับไม่ทัน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีด่านตรวจประเทศเพื่อนบ้านใช้เวลาในการตรวจตู้สินค้าเป็นเวลานาน เพื่อให้รถบรรทุกสินค้ากลับมารับผลไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทัน ไม่มีผลผลิตตกค้างในพื้นที่ ขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังกรมกาค้าภายใน เพื่อช่วยระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ จำนวน 11,000 ตัน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับจุดรวบรวมผลผลิตในอัตรา 3 บาทกิโลกรัมด้วย


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com