แม่บ้านทอ.ผลิตหน้ากากอนามัยต้นทุนต่ำ

6/2/2020

สปก.กปส.กร.ทอ.


สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตัดเย็บหน้ากากอนามัย DIY แจกจ่ายให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมแนะนำวิธีตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง


ด้วยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงมอบหมายให้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตัดเย็บหน้า

กากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการ และครอบครัว ทหารอากาศรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานของกองทัพอากาศ


วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้ฟิลเตอร์แอร์หรือแผ่นกรองติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หาซื้อง่าย และราคาไม่แพง โดยได้รับคำแนะนำจาก พลอากาศตรี ธนวิตต  สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ริเริ่มนำไปใช้งานกับศิษย์การบิน โรงเรียนการบิน กำแพงแสน ซึ่งพบว่าได้ผลดี มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยแบบ N95


สำหรับวิธีการใช้งาน หากสวมหน้ากากอนามัยธรรมดาไว้ด้านในก่อน ๑ ชั้น จะสามารถยืดอายุการใช้งานหน้ากากอนามัยแบบติดแผ่นกรอง PM 2.5 ได้มากกว่า ๑ สัปดาห์ เพราะประสิทธิภาพของแผ่นกรองอยู่ได้อย่างน้อย ๑ เดือน


ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชมรมแม่บ้านกองบินและโรงเรียนการบิน จะผนึกกำลังร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่องานในพื้นที่ของกองทัพอากาศทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัดสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com