แม่ทัพภาค 4 มุ่งกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก

25/4/2019

The Crow

บทความพิเศษ.....โดย The Crow

แม่ทัพภาค 4 มุ่งกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก

“ลูกหลานของท่านก็เหมือนลูกหลานของเรา”


เมื่อกล่าวถึงการปราบปรามยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ถือได้ว่าหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนต่างมุ่งดำเนินการทั้งป้องกันปราบปรามกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่ล่าสุด เมื่อ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สั่งการให้กองกำลังชายแดนกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ตอนใน ดำเนินมาตรการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในทุกมิติ


ผลจากการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดต่อเนื่อง ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ ต.ค.61 ถึง 1มี.ค.62 กองกำลังชายแดนกองทัพบก ตรวจพบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดจำนวน 2,974 ครั้ง ยึดของกลางยาบ้า 141,705,817 เม็ด, ไอซ์ 1,227 กิโลกรัม, กัญชา 14,436 กิโลกรัม, เฮโรอีน 376 กิโลกรัม, พืชกระท่อม 20,880 กิโลกรัม และการปราบปรามอาวุธสงครามยึดของกลาง อาวุธปืน 14 กระบอก, ลูกระเบิดขว้าง 3 ลูก พร้อมกระสุนจำนวนหนึ่ง


เมื่อนำผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในรอบ 6 เดือนของช่วงเดียวกัน สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค 4 ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 นอกจากการดูแลพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแล้ว ยังมุ่งกวาดล้างการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนครั้งใหญ่ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งตำรวจภูธรภาค 9 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)  และฝ่ายปกครองตั้งแต่จังหวัดลงไป ช่วยกันทำงานอย่างแข็งขัน

จนในที่สุด เมื่อ 12 เม.ย.62  ผลของการบูรณาการร่วมมือกัน สามารถสรุปการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบ 6 เดือน หรือ ต.ค. 2561 ถึง มี.ค.2562 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)  มุ่งเน้นใช้มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ค้าและมาตรการทางสังคมสำหรับผู้เสพที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างจริงจัง ตลอดจน เน้นการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติ ให้อภัย ใช้บทบาทของศาสนาในการลดปัญหายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน น้อมนำการใช้ ศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์คนดี สร้างความยั่งยืนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยตั้งเป้าหมายส่งคืนบุตรหลานสู่อ้อมกอด อันอบอุ่นของครอบครัว


การดำเนินการที่ผ่านมาได้ผลเกินความคาดหมาย มีผู้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วกว่า 12,375 ราย ในด้านการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันและภูมิป้องกันยาเสพติดให้ครอบคลุม 5 กลุ่มเป้าหมาย จนสามารถฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มพลังจิตอาสาประชารัฐได้แล้วกว่า 10,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 37 อำเภอ 200 ตำบล 1,500 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันผ่านมวลชนญาลันนันบารูและญาลันนันบารูจูเนียร์ที่ผ่านการฝึกอบรมและจัดตั้งแล้วกว่า 20,000 คน


แม่ทัพภาค 4 ยังกล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมาต่อผู้ค้ายาเสพติดทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญเร่งด่วนกับผู้ค้ารายย่อย ที่เป็นปัญหาและต้นตอหลักของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ทำให้ลูกหลานในชุมชนติดยาบ้าจนนำไปสู่ความทุกข์ใจของคนในครอบครัว ที่ต่อมาคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้นำความทุกข์เหล่านี้มาระบายความรู้สึกให้ฟัง อันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ต้องเข้าปราบปรามให้สิ้นซาก ควบคู่ไปกับการดึงผู้เสพไปสู่การบำบัดรักษา แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ และกลุ่มผู้ติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งดำเนินการต่อผู้ผ่านการบำบัด และหายขาดจากการติดยาเสพติดมาฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการ และความสมัครใจ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ตัวเลขของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน ได้ดำเนินการกับผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยได้แล้วกว่า 2,529 ราย ตลอดจน ตรวจยึดของกลางยาเสพติดที่สำคัญได้แก่ ยาบ้า กว่า 1,421,330 เม็ด กัญชา กว่า 10,115 กิโลกรัม พืชกระท่อม กว่า 19,173 กิโลกรัม  ยาแก้ไอกว่า 4,000 ขวด ไอซ์กว่า 35 กิโลกรัม  และเฮโรอิน กว่า 38 กิโลกรัม ส่วนการการบำบัดรักษา เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 12,375 ราย  เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 10,359 ราย  การติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู  4,885 ราย  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 94 ราย


ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ 13 มี.ค.62 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมปอเนาะญาลันนันบารู สถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักศาสนา ณ บ้านเกาะแลหนัง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ และคณะร่วมติดตาม

โดย พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กล่าวให้กำลังใจด้วยว่า  ยาเสพติดเป็นภัยร้ายที่ทำลายชาติ ทำลายอนาคต และสังคม ขอให้ทุกคนที่เข้ามาบำบัดได้อดทนเชื่อฟังพี่เลี้ยง เชื่อฟังครู และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เข้ามาบำบัดรักษา ได้มีจิตใจเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดให้ได้ รักษาให้หาย จะได้กลับไปช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพ กลับไปเป็นลูกที่ดีของครอบครัว และฝากให้ครอบครัวช่วยกันต่อต้านยาเสพติด เป็นเกราะคุ้มกันภัยให้กับบุตรหลาน ก่อนจะกล่าวขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้มาเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการช่วยเหลือลูกหลานไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด


ทั้งนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ยังได้กล่าวในเวลาต่อมาว่า ผลการกวาดล้างยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนเห็นผลเป็นรูปธรรม วันนี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองในชุมชนเริ่มมีรอยยิ้ม มีความหวังมากขึ้น ในรายครอบครัวที่ประสบปัญหาก็แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอย่างจริงจัง


พลโท พรศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะทหารที่เข้ามามีบทบาทก็ถือเป็นหน้าที่ในการสร้างแนวรั้วของชาติให้แข็งแรง ในยามที่ไม่ต้องจับปืนทำสงครามรบรากับข้าศึกที่เข้ามารุกราน การร่วมปราบและป้องกันยาเสพติดก็ถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่น่ากลัวอีกรูปแบบหนึ่ง ทหารพร้อมเข้ามาเต็มตัวในการทำตามนโยบายของรัฐบาล ของกองทัพ ที่สำคัญเมื่อเข้าไปสัมผัสความรู้สึกของพี่น้องชาวบ้านแล้ว ได้บอกกับทุกคนไปว่า “ลูกหลานของท่านก็เหมือนลูกหลานของเรา” ในฐานะทหารจะร่วมทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com