แม่ทัพภาคที่ 4 อบรม ว.แดง เฝ้าระวังเหตุ

23/5/2019

ทีมข่าวภูมิภาค

พล.ท.พรศักดิ์ ลงพื้นที่ เสริมทัพทางความคิด ให้เครือข่าย ว.แดง ในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่พบปะสมาชิกโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ศูนย์มณโฑ และวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง ที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยแนวทางการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพกงในการปฏิบัติภารกิจของเครือข่าย โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับ ก่อนแจกบัตรประจำตัวให้กับหัวหน้าโซน เพื่อนำไปมอบให้กับลูกข่ายต่อไป

เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ศูนย์วิทยุมณโฑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกจิตอาสา เพื่อรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ และผ่านการอบรมเข้ามาเป็นสมาชิก ดำเนินการเฝ้าระวังพื้นที่รายงานเหตุการณ์มายังศูนย์มณโฑ ซึ่งมีที่ตั้ง ที่ สถานีสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 42 โดยมีทหารรับรายงานเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็น 12 โซน แบ่งความรับผิดชอบให้หน่วยทหารในค่ายเสนาณรงค์ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมประจำโซน เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวคิดและนโยบาย ในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ศูนย์วิทยุมณโฑ จำนวน 840 เครื่อง และยังคงมีประชาชนแสดงความต้องการเป็นจิตอาสาวิทยุเครื่องแดงอีกจำนวนมาก

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ข้อคิดและหลักการทำงานต่อสมาชิกเครือข่าย ว่า "เหตุการณ์รุนแรงมีการปรับรูปแบบวิธีการอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เราต้องตื่นตัวและปรับวิธีการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ด้วย หัวหน้าโซนต้องกำกับดูแลระบบการทำงาน สอดส่องดูแลเหตุน่าสงสัย เข้าควบคุมพื้นที่อย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อทำลายความพยายามในการก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน ช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องที่ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง"สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com