แผนประชารัฐฯ

27/8/2019

ทีมข่าว ภาคตะวันออก

จังหวัดสระแก้วจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ เข้าอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  จำนวน 800 คน

วิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอบรมดังกล่าว จังหวัดสระแก้วมีเจตนารมณ์ และ ความตั้งมั่นที่จะลดระดับปัญหาของยาเสพติดให้ได้มากที่สุด จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ในเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้

และ ดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามมาตรการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากนโยบายการพัฒนาระบบบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลกำหนด ให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยมีการใช้ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ในการดูแลผู้เสพยาเสพติดเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของผู้เสพยาเสพติด

เพื่อควบคุมให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ประกอบกับทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนเน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายการรบยาเสพติดในระบบ ต่างๆ ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานและกำกับดูแล กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าถึงยาเสพอยากขึ้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com