แสดงความยินดี อัยการพิเศษศาลแขวงพระนครใต้

7/10/2019

ทีมข่าว NAT

อย.สส. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ ในโอกาส ดำรงค์ตำแหน่ง หัวหน้าอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวงพระนครใต้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ศาลแขวงใต้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้มอบช่องดอกไม้ แสดงความยินดี กับ นายอภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ โอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวงพระนครใต้   พร้อมรองฯ 2 ท่าน, ท่านอธิบดีอัยการอาญาพระโขนง, ท่านอัยการ คดีเพ่งพระโขนง พร้อม รองฯ 2 ท่าน, ท่านอธิบดีอัยการคดีศาลแขวง และกฤตพัฒน์ จุลไสย (ไมค์ ณ ชุมพร) ผอ.สำนักข่าว นสพ.ชัยสมรภูมิ ร่วมยินดีด้วย และที่ขาดไม่ได้ คือ คุณแม่วางคณ์ พรหมสวาสดิ์ ที่คอยเฝ้าติดตามการทำงาน และให้กำลังใจลูกชายที่รัก มาโดยตลอด

สำหรับ ประวัติ ว่าที่ ร.ต.อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ จบ นิติศาสตร์บัณฑิ๖ สาขากฎหมายอาญา มธ., นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มธ., เนติบัณฑิตไทย ปี. พ.ศ.2537 อัยการผู้ช่วยกองคดีอาญา กอง 2, 2538 อัยการประจำกรม, 2539-2540 อัยการประจำกรม กองคดีศาลแขวงพระโขนง, 2540-2541 รองอัยการจังหวัด ประจำศาลจังหวัดมีนบุรี, 2542-2543 อัยการประจำกรม กองคดีศาลแขวงพระนครใต้, 2543-2549 อัยการประจำกรม กองคดีแพ่งกรุงเทพใต้ อัยการจังหวัดประจำกรม กองคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1

พ.ศ.2544-2551 อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 (พระโขนง), 2551 อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย, 2551, อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 4, 2554 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

ประสบการด้านการให้ความรู้ เคยเป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฎจันทร์เกษม, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาชาวิชากฎหมาย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, โรงเรียนตำรวจนครบาล , ผู้บรรยายให้แก่หนังสือพิมพ์ สื่อมวลชน และส่วนราชการต่างๆ, บรรยายนักศึกษาปริญญาโท ม.ธุรกิจบัณฑิต


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com