ให้กำลังใจแพทย์น่าน

24/8/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

น่าน  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน ปันน้ำใจสู้โควิด มอบผลผลิต ทางการเกษตร เงาะคุณภาพดี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่หน้าอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วย นายวิบูรณ์  แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นำหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญ่  เงาะ  ของอำเภอทุ่งช้าง

ส่งมอบผลผลิตเงาะ จำนวน 3,100 กิโลกรัม มอบให้แก่  บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโควิด-19    เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน  และบุคลากรด่านหน้า รวม 24 แห่ง  เพื่อส่งมอบความรัก ความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจ ในการต่อสู้กับปัญหา ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมี แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  และข้าราชการ บุคคลากรโรงพยาบาลน่าน เป็นผู้รับมอบ    

ทางด้าน นายนิพันธ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จึงจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19    โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19   พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชน     ร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง

ซึ่งทาง แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งคณะ ทีนำผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นเงาะคุณภาพดี จากอำเภอทุ่งช้าง  มามอบให้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์    ในครั้งนี้


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com