ไข้เลือดออกมาแล้ว

8/5/2020

อธิบดี บุญชารี

บางละมุง ติด 1 ใน 3 ของจังหวัด ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5 รายในพื้นที่ชุมชนเจริญสุข

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  สำนักการธารณะสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่หมู่บ้านเจริญสุข เพื่อทำการพ่นหมอกควัน  ในการกำจัดตัวเต็มวัยยุงลาย  หลังจากที่พบว่าปัจจุบันสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบางละมุงนั้น  พบว่าสูงเป็นอันดับ 3 ของทางจังหวัดชลบุรี

ซึ่งในพื้นที่หมู่บ้านเจริญสุข  พบว่าเป็นพื้นที่ๆมีผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้ว 5 ราย  โดยหลังจากทราบเรื่องทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  จึงได้รีบลงพื้นที่เพื่อทำการพ่นหมอกควัน  ใส่ทรายอะแบท  และให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว   ในการป้องกันและเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์ของโรค

ณอัญญา จันทรากาศ

ด้านนางณอัญญา จันทรากาศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า  สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ก็เนื่องมาจากว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบางละมุงว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกชุมชนเจริญสุขพัฒนา  ขณะนี้เข้าทำการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลแล้วจำนวน 5 ราย   โดยในวันนี้พบว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว  ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โดยเจ้าหน้าที่ต่างให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว  ก่อนแนะนำเรื่องของการให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูฝน  ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะเกิดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกได้ง่าย    ดังนั้นในช่วงนี้ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  จึงได้รีบเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวัง  และสังเกตอาการ  เนื่องจากว่าโรคไข้เลือกออกหากพบป่วยในระยะสุดท้ายแล้วมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้...


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com