ไทย บูมเมอแรง 19 ทำกิจกรรม

4/9/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

กองอำนวยการฝึกผสมฯ THAI BOOMERANG 19 ร่วมกับกองบิน 1 จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นาวาอากาศเอก สิทธิพล ป้อมตรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 (ไทย บูมเมอแรง 19)ฝ่ายกองทัพอากาศ และ Wing Commander Ric Peapell, Commanding Officer 1 Squadron (วิง คอมมานเดอร์ ริค พีเพล, คอมมานดิง ออฟฟิศเซอร์ วัน สควอดรอน)

ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย นำกองอำนวยการฝึกผสมฯ THAI BOOMERANG 19 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการ กองบิน 1 จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอ่างห้วยยางให้การต้อนรับ

ทั้งนี้กองอำนวยการฝึกผสมฯ และกองบิน 1 ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น พร้อมทั้งสร้างรั้วล้อมสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา โดยทางโรงเรียนได้จัดการแสดงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนอ่างห้วยยาง กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับกองอำนวยการฝึกผสมฯ และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพอากาศและกองทัพอากาศออสเตรเลียสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com