บางละมุงพัฒนาเทคโนฯเกษตร

14/2/2020

อธิบดี บุญชารี


บางละมุงเปิดงานวัน ฟิลด์ เดย์ (Field Day) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกษตรกร ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิต'63


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เกษตรอำเภอบางละมุง  ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ภายใต้ชื่อ Field Day ปี 2563 โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน


นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ เกษตรอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับงานวัน Field Day ดำเนินการจัดขึ้นตามนโยบายภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรของปี 2562/2563 โดยกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสม มีการวางแผนและการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ


ภายในงานได้รวบรวมเอาองค์ความรู้ ผลงานและการบริการภาคการเกษตรจากหน่วยงานเกษตรกรตำบลในเขตอำเภอบางละมุง รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายมาร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน 4 สถานี คือ สถานีจัดการดินและปุ๋ย สถานีป้องกันกำจัดศัตรูพืชวิธีผสมผสาน สถานีแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว และสถานีการใช้พลังงานโซลาร์เซลระบบน้ำอัจฉริยะ

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com