บำรุงรักษาชลประทานขนาดเล็ก

6/5/2019

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เปิดตัวกิจกรรมจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก ภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562   ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัวกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดยมี นายสมชาย คณาประเสิรฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร คณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกว่า 500 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการฯ ด้วยการกำจัดวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ มีความจุ 2.23 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทาเป็นโครงการสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรไว้ใช้ตลอดปี “สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com