บทบาทสตรี’รือเสาะ’

21/10/2020

พ.อ.รือเสาะ

"กลุ่มสตรีตำบลบาตง นราธิวาส จัดกิจกรรมตามโครงการฯ บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"

เมื่อเช้าของวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะมอบหมายนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการงบอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและกลุ่มเป้าหมาย 180 คนจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 8 หมู่บ้าน

ของตำบลบาตง ร่วมกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส จำนวน 107,200 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีที่มีการยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกกองทุนฯ มาเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้ที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือกลุ่มที่ยืมเงินทุนหมุนเวียนแล้วยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตามโครงการต้องการให้มีการนำเอาอาชีพ 5 อาชีพ มาสาธิต

เพื่อให้สตรีเกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปต่อยอดกับรายได้ในครัวเรือน ระยะเวลา จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำหรับอาชีพที่นำมาสาธิต มี 1.การสาธิตทำกระเป๋าผ้า 2. การสาธิตกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 3. สาธิตการทำลูกชิ้นปลาโบราณ 4. สาธิตการยำต้างๆและขนมถ้วย 5. สาธิตการทำไอศรีม สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับฟังในการหาทางแก้ปัญหาและแนวทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com