จิตอาสาปลูกป่ากระบี่

24/2/2020

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณเกาะกลาง หมู่1 บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน จิตอาสา 904 รหัส 3ก-355 หลักสูตรฐาน รุ่นที่ 3/62 และจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 พร้อมด้วยครูนักเรียนโรงเรียน คลองประสงค์, สมาชิกจิตอาสา, ข้าราชการทหาร

นำโดย พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.43/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท.)และข้าราชการตำรวจ สภ.กระบี่ นำโดยร.ต.อ.สัญญา แก้วนุย, ร.ต.อ.ทรรศ์พงศ์ เพ็ชรสุทธิ์, ร.ต.อ.อนุรักษ์ ทองทิพย์ร่วม และคณะตำรวจ สภ.เมืองกระบี่ จิตอาสาพระราชทานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เกาะกลาง เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา“โครงการจิตอาสา พัฒนาปลูกป่าชายเลน “ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 168 คนสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com