จิตรกรรมฝาผนัง

13/10/2019

วชิระ ผุดผ่อง

วัดพระราม9เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างงานภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเพื่อเป็นมรดของคนไทย

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 ต.ค. 2562  ที่​ ศาลา 100 ปี​ ญสส.​ วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ​ เขตห้วยขวาง​ กรุงเทพฯ  นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง พระระเบียง วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นภาพเขียน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ โครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ตลอดการทรงงาน 70 ปี​ จำนวน 65 ตอนถ่ายทอด ด้วยภาพเขียนแนวศิลปะร่วมสมัย ขนาดสูง 2.2 เมตร ความยาว 50.23 เมตร

สุเมธ ตันติเวชกุล

โดยการเขียนจิตรกรรมฝาผนังครั้งนี้ ดำเนินการวางแผนมาตั้งแต่ปี 2549  การออกแบบเริ่มต้นจาก พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น จากนั้นมอบหมายต่อให้ นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรผู้เชี่ยวชาญงานด้านจิตรกรรมฝาผนังและคณะร่วมวาดและดำเนินการ

นายสุเมธ กล่าวว่า การจัดสร้างพระระเบียงด้านข้างของพระอุโบสถออกแบบให้เป็นพื้นที่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่พระราชปณิธานและปรัชญาการทำงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดด้วยศิลปะร่วมสมัยด้วยการวาดเสมือนจริงเป็นเรื่องราวของพระราชประวัติ โครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พระราชปณิธาน และปรัชญาการทรงงานของพระองค์ ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

ปัจจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอน การออกแบบภาพร่างจิตรกรรมต้นแบบและเตรียมพร้อมขยายแบบเพื่อขึ้นโครงสร้างติดตั้งวาดและลงสีโดยจิตรกรผู้ชำนาญการ การติดตั้งกรอบกระจก เพื่อป้องกันภาพเขียน รวมถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์รอบพระระเบียงและพระอุโบสถ โดยคาดการณ์จะเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งการดำเนินการจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จึงเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการจัดสร้างภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ถือเป็นมรดกของไทยเพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตสืบไปช่องทางการร่วมทำบุญ ผ่าน 3 ช่องทาง

1. ตู้รับบริจาคโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฯ​ ณ วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก

2. โอนเงินบริจาคทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกร ชื่อบัญชีวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เลขที่บัญชี 059-8-14733-7

3. บริจาคผ่านระบบ E-Donation โดยสแกน QR code ที่ส่งสลิปเพื่อเป็นหลักฐานที่ : Watpraram9donation@gmail.com

ระบุ : กิจกรรมภาพเขียนจิตรกรรมฯ.ติดต่อสอบถามข้อมูล Facebook :วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก LINE​@:วัดพระราม 9สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com