ซอล่องน่าน

6/11/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

น่าน-ศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน ออกรับจ้างซอล่องน่านในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำ


ที่สำนักสงฆ์ธรรมชัย ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านคณะช่างชอศิลปินพื้นบ้าน พร้อมด้วยทีมงานนางรำ ฟ้อนแง้น ออกรับจ้างซอล่องน่านในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำ เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่และประชาชนทั่วไป เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาช้านาน การออกรับจ้างแสดงซอดังกล่าว กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน (ซอล่องน่าน) ปีหนึ่งๆ ในช่วงเดือน ตุลาคม-ไปจนถึงช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี จะมีงานเทศกาล งานกฐิน-ผ้าป่า จะออกรับจ้างแสดงดนตรีพื้นเมือง ตามวัดวาอาราม รวมทั้งการรับจ้างซอ ตามงานพิธีต่างๆ เช่น งานผ้าป่า งานฉลองสมโภชวัดวาอาราม งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบวช และงานประเพณีต่างๆ ซึ่งกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน มีหลายคณะ ที่มักจะพากันไปติดต่อเจ้าภาพ หรือบางคณะก็จะแสดงสด ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุฯ ที่มี สปอนเซอร์สนับสนุน ที่มีพ่อยกแม่ยกช่วยสนับสนุนมากหน้าหลายตา และต้องรับงานทุกงานที่มีคนมาว่าจ้างให้ไปแสดง


ในปัจจุบันคณะศิลปินซอล่องน่าน มีสมาชิกในคณะหลายคน จึงต้องตระเวนหางานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่ำ จะตระเวนรับจ้างซอฟ้อนแง้น ซึ่งมีนางรำ หรือฟ้อนแง้น มีความอ่อนโยนความอ่อนไหว ชดช้อยสวยงาม ทำให้ พ่อยก แม่ยก ต่าง ต้องควักกระเป๋า นำใบละร้อยออกมาให้ด้วยความเต็มใจ โดยนางรำฟ้อนแง้น จะฟ้อนแง้น เอาปากคาบเงิน ที่ผู้บริจาค มาวางไว้ ให้เพื่อเป็นรางวัล โดยนางรำ จะฟ้อนแง้น รับเงินด้วยท่าทางอ่อนช้อยงดงาม ซึ่ง สร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com