ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเชียงใหม่

23/5/2019

ทีมข่าวภูมิภาค

ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562  จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ โดยมี ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน


พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงใหม่ (ท.), นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/ลธ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)/กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย อำเภอเมืองเชียงใหม่  


ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื่นให้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและทำประโยชน์แก่ท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย คือพื้นป่าที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด เป็นต้นน้ำที่ให้น้ำหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ตลอดปี

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com