ชาวบ้านสงสัยพื้นที่สปก.

26/6/2021

ประสิทธิ สองเมืองแก่น

ปก.น่าน และฝ่ายปกครอง ตรวจสอบพื้นที่ สปก.

ปก.น่าน เจ้าหน้าที่ปกครองเวียงสา ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีชาวบ้านร้องเรียนนายทุนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ สปก.


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอนุวัฒน์ ปล้องใหม่ นิติกร สำนักงาน สปก.น่าน  นำหน่วยงานราชการท้อถิ่น ตรวจสอบ กรณีชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์ทุ่งศรีทอง ร้องเรียนว่า มีนายทุน เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ สปก. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ต.ทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ซึ่งมีลักษณะกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านอย่างมีนัยยะ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่ง ได้ซื้อไว้สิทธิถือครองจาก นายสุข อุ่นเรือน และนายทเวย์ สิงห์กา ชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 2 แปลง รวม 40 ไร่

โดยทั้งสอง ได้นำที่ดิน คืนให้กั สปก. เพื่อให้ ห้างหุ้นส่วน ยื่นขอเช่าทำประโยชน์ ตั้แต่ปี พ.ศ.2561 จากนั้นได้สร้างส่ิงปลูกสร้าง และโกดังเก็บพื้นผลทางการเกษตร ซึ่ง ห้างหุ้นส่วน ได้ยื่นขออนุญาไปยัง สำนักงานปฏิรูปที่เดินเพื่อการเกษตร จังหวัดน่าน ซึ่งผ่านไปสามปี เรื่องดังกล่าว ก็ยังอยู่ในการพิจารณาของ สปก. ทำให้ชาวบ้านเกิดความแคลงใจ ว่า ห้างหุ้นส่วนได้ทำตามกฎหมาย หรือไม่

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com