ชาวสระบุรีร่วมชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ

4/5/2019

ดำรงค์ ชื่นจินดา


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา  และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


         วันที่ 4 พฤษภาคม 2562​  ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา  และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตามลำดับดังนี้  พิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์ ไปจนเสร็จสิ้นพิธี ขณะประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  นอกจากนี้ยังนำอาหารและน้ำดื่มครัวพระราชทานมาให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีด้วย


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com