ชักดาบเงินยาย

28/12/2021

เอนก ธรรมใจ

แพร่ - ยายวัย 82และ 84 ปีสองพี่น้อง ร้องเรียนสื่อมวลชน คนมีสี ยืมเงินเกือบสองแสนไม่ยอมคืน  หลอกให้เซ็นต์ใบสัญญากู้เงินแต่ไม่ระบุวันชำระคืนเงิน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com