ช่วยคนไทยในมาเลย์

20/4/2020

นภาลัย ชูศรี

        เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซีย ที่กำลังเร่งให้ช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในมาเลเซีย โดยนำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือคนไทยในชุมชนต่างๆ ที่ยังตกค้างอยู่ในมาเลเซีย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมขอความร่วมมือให้คนไทยที่อยู่ห่างไกลแจ้งรายละเอียดชื่อและสถานที่ เพื่อให้สถานทูตจัดส่งสิ่งของไปช่วยเหลือ ส่วนคนไทยที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงให้รวมตัวกัน10 คนขึ้นไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาได้นำสิ่งของไปมอบให้

      ในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัด รถบัสเพื่อรับส่งคนไทยที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไปยังด่านชายแดนเป็นประจำทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีรถบัสไปยังด่านชายแดน 3 แห่ง คือด่านสะเดา ด่านเบตงและด่านสุไหงโกลก ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสงค์เดินทาง ติดต่อที่ โทร. +60162159537 +60162179537 และ +60162129537  

ทั้งนี้สถานเอกอัคคราชทูตณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ยืนยันว่า จะไม่ทอดทิ้งคนไทยและจะพยายามช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่เพื่อผ่านวิกฤตไปด้วยกัน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com