ช่วยน้ำท่วมอีสาน

30/9/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

"คนอีสานไม่ทิ้งกัน" น้ำใจจากพี่น้อง ชาวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมบริจาคสิ่งของ ให้กับ"สมาคมชาวอีสาน" เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใหญ่...ในครั้งนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน และพลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกพร้อมคณะ นำของที่ได้รับบริจาค จาก กรุงเทพฯ  ไปแจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ, อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 จุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภัย พิบัติ พายุโซนร้อน พัดถล่มภาคอีสาน ในครั้งนี้

โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) พร้อมด้วย นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ กรรมการสมาคม สภท. และนางสาวสุจิตรา แก้วเงิน กับ นายสมบัติ พูลเกษม 2 บอสใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แซม กรุ๊ป จำกัด, ที่ปรึกษาสมาคม สภท. 54 ปี ได้นำ ผ้าห่ม มุ้ง เสื้อสวมใส่ และสาธารณูปโภค ประกอบด้วย  มุ้ง 7 ฟุต จำนวน 100 หลัง    ผ้าห่มผืนใหญ่ขนาด 100 × 200 เซนติเมตร จำนวน 50 ผืน   เสื้อสุภาพสตรี จำนวน  50 ตัว  เสื้อสุภาพบุรุษ จำนวน 50 ตัว   เสื้อ Bowling สภท. จำนวน 50 ตัว และเครื่องสาธารณูปโภคอื่นๆ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,450 บาท มอบผ่านทาง  พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วย

พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี  นายกสมาคมชาวอีสาน พร้อมพล.อ.ต.ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน และคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานและคณะทำงาน ขอขอบคุณ,ขออนุโมทนาบุญ และขออวยพรให้ท่าน และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ ร่ำรวย ราบรื่น รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง ตลอดไปสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com