ช่วยผู้ประสบภัย

8/7/2021

เอนก ธรรมใจ

พ่อเมืองลับแล จัดจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ อัคคีภัย ให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร หมู่ที่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสา พัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร ซึ่งส่งผลกระทบต่อราษฎรเป็นอย่างมาก อำเภอลับแลจึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ที่จะก่อสร้างบ้านหลังใหม่ของผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินสด

โดยมีนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล หัวหน้าส่วนราชการ  ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ-พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอลับแล เข้าร่วมกิจกรรม


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com