ดำน้ำ ทำความสะอาด แนวปะการัง

23/4/2019

รุสนีวันที่ 22 เมษายน  2562 ที่ท่าเรือหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการัง และปะการังเทียมพื้นที่สายบุรี เพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ไม่ให้มีผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ทางทะเลที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ รวมทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ชุมชน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


โดยมี นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาทั้งใน และนอกพื้นที่ เข้าร่วมพิธี


สำหรับหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ) อยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ  52 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอสายบุรีประมาณ 2 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองปัตตานีใช้เส้นทางหลวงสายปัตตานี-นราธิวาส หรืออาจเลือกเดินทางผ่านหาดแฆแฆไปจนถึงอำเภอสายบุรีหรือเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าสู่อำเภอสายบุรีโดยตรงก็ได้ ลักษณะของหาดทรายเป็นแนวยาวขนานไปกับทิวสน เป็นหาดทรายขาวสะอาดทอดยาวขนานกับฝั่งทะเล มีน้ำทะเลใสสะอาด จนสามารถมองเห็นทรายใต้น้ำได้


ภาพ-ข่าว/รุสนี

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com