เชียงใหม่เปิดงานมะม่วงอย่างยิ่งใหญ่

13/6/2019

ทีมข่าว ภูมิภาค

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานที่ศาลากลางเชียงใหม่ วันนี้ถึง 14 มิ.ย. ศกนี้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โดยนายสมพล แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดมะม่วงประเภทต่างๆอาทิ น้ำดอกไม้เบอร์4 ได้แก่เกษตรกรอำเภอพร้าว น้ำดอกไม้สีทองได้แก่อำเภอฝาง  มะม่วงรูปแปลกใหญ่น้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัมได้แก่ อำเภอดอยหล่อ โดยเกษตรอำเภอ 25 อำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

วิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ที่ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าปีนี้ครบรอบ 10 ปี การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก,การประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่,การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนเชียงใหม่
ซึ่งมี กลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งสาระ ดังนี้ การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป จำนวน 15 ชนิด การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงและสายพันธุ์มะม่วงทางเลือกในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 สายพันธุ์ การแสดง


จำหน่ายผลผลิตมะม่วง ผลิตภัณฑ์มะม่วงและกล้าพันธุ์มะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง,การทำอาหาร ขนมจากมะม่วง การแปรรูปมะม่วง จำหน่ายของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ การแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตร จากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจและเอกชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมืองประยุกต์ และศิลปะการแสดงล้านนา  และยังมีส้มตำมะม่วงลีลา, รำวงย้อนยุค


จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวน  ท่านผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม   กิจกรรมดีๆในงานมหกรรมด้านการเกษตรประจำปี "งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่" ครั้งที่ 10 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลา

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com