เชิญชมการแข่งเรือนัดเปิดฤดูกาล

21/9/2019

ปาลิตา อึ่งอภิวัฒน์

โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม -มะขามใต้

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2562   ที่ ศาลาริมน้ำ วัดชินวราราม วรวิหาร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าว “โครงการ มหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-มะขามใต้” โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีแถลงข่าว พระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้แทนการจัดงานวัดมะขามใต้ นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว

พร้อมด้วย พระมงคล วโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร หัวหน้าส่วนราชการ   การจัดงานแข่งขันเรือยาวดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน ที่วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2517

จึงได้จัด โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่ง สายน้ำให้คงอยู่สืบทอดและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มีการพัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานี และเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น “โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของ ประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้” กำหนดจัดงาน วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบต่อไป  สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น  และเพื่อพัฒนาการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว  และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น

ผู้ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงาน “โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช ทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-มะขามใต้” ช่วงกลางวันมาร่วมเชียร์การแข่งเรือยาว กลางคืนร่วมชมมหรสพภายในงาน ทุกท่านจะได้พบกับสินค้าจากร้านค้าดังใน จังหวัดปทุมธานี ร้านค้าชุมชน รวมถึงความบันเทิงจากศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทินักร้องลูกทุ่งสุดฮิต ไผ่ พงศธร,หนิง ปัทมา,วงดนตรี ช.มิวสิค และ น.นาฏศิลป์ วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 นี้ มาร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวกันได้ทุกวัน ที่วัดชินวราราม วรวิหาร จังหวัดปทุมธานี

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com