เชื่อมข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

16/9/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

ศาล-อัยการ-ตร. ทำ MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารบบคดี

เมื่อเวลา 9:30 น. วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 12 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอัยการสูงสุด และ พลตำรวจโทปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารบบคดีกระบวนการยุติธรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการยื่นฟ้องคดีและพิจารณาคดีอาญา ตั้งแต่ชั้นตำรวจ อัยการและศาล เพื่อลดระยะเวลาและความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่และยังทำให้กระบวนการยื่นฟ้องคดี

และการพิจารณาคดี พิพากษาคดีแล้วเสร็จด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า การฟ้องคดีกับ ศาลแขวงหรือศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงในคดีอาญา โดยเฉพาะคดีฟ้องด้วยวาจา เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลตั้งต้น ที่อัยการโดยตำรวจนำมาฟ้องต่อศาล อาทิ ข้อมูลฟ้องทั่วไป ข้อมูลจำเลย บันทึกการจับกุม ฯลฯ ทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาในการบันทึกข้อมูล

จึงเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขึ้น โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการยื่นฟ้องคดีและการพิจารณาคดีอาญา ตั้งแต่ชั้นตำรวจ อัยการและศาล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากระบบ Crimes ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ตำรวจสามารถบันทึกข้อมูลทางคดีเข้าสู่ระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบและฐานข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อที่อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง จากนั้นข้อมูลทางคดีจะถูกส่งต่อเข้ามายังระบบและฐานข้อมูลศาล ผ่านเทคโนโลยี Web Service และคำฟ้องของอัยการก็จะถูกส่งมายังศาล ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

การเชื่อมโยงข้อมูลสารบบคดีกระบวนการยุติธรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการยื่นฟ้องคดีและพิจารณาคดีอาญา จะดำเนินการพร้อมกันในศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดและศาลแขวงทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ร่วมหารือแนวทางด้านเทคนิคในการใช้ข้อมูลและพัฒนาปรับปรุง


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com