เดอะพีคฯ คอนโดภูเก็ต ชี้้แจง

22/8/2019

ทิวา สุวรรณภานุ

เจ้าของโครงการเดอะพีคฯ เปิดใจชี้แจง คืบหน้าโครงการฯ ติดปัญหาที่ดิน รอคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

มนัสนันท์ นรารัตนวี

จากการที่ นาย สิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐได้ขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบโครงการก่อสร้างเดอะพีค เรสซิเดนท์  ในเอกสารสิทธิที่ดิน การออกใบอนุญาตก่อสร้างและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างฯ ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้องสรุปรายงานผลการตรวจสอบให้เสร็จภายใน30วัน

ความเป็นมาของโครงการ เดอะพีค เรสซิเดนท์ มี เอกสารสิทธิที่ดิน  น.ส.3 ก เลขที่ 1863 หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา  เป็นที่ดินที่ถูกเพิกถอนโดยคำสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราช และ กรมที่ดิน ได้อุทธรณ์จึงต้องรอคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ขณะเดียวกัน เจ้าของที่ดินได้อุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดด้วย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ในการพิจารณา หากพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ต้องดำเนินการเพิกถอนที่ดินและหากมีการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา กรมที่ดินต้องออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินรายนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2562  นายมนัสนันท์ นรารัตนวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท กะตะบีช จำกัด เจ้าของ โครงการเดอะพีค เรสซิเดนท์ แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการก่อสร้างโครงการฯ ว่า ทางบริษัทฯได้ซื้อที่ดินมาจากนักธุรกิจเป็นตำรวจ ตามสัญญาซื้อขายที่ดิน โดยทำตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายทุกอย่าง  ในที่ดินแปลงนี้ ขอให้เข้าใจชัดเจนว่า ผู้ขายที่ดินให้กับบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ และ มี ตนเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของโครงการฯ  ซึ่ง ที่ดินแปลงนี้ ศาลปกครองชั้นต้นให้พิพากษาเพิกถอน ขึ้นกับดุลพินิจของศาลในการพิพากษา ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำตามหน้าที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการฯ ไม่มีผู้ใดเอื้อนายทุน ในการดำเนินธุรกิจ ได้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จากการที่สังคมมีคลิปด่าว่ากันในกรณีการตรวจสอบที่ดินแปลงนี้ ความจริงแล้วเราทุกคนอยู่ในสังคมไทย ซึ่ง ทางบริษัทฯจะชะลอการก่อสร้างโครงการฯ รอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในการชะลอการก่อสร้างเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องห่วงใยโครงการฯท้วงติงโครงการฯ ถ้าไม่มีใครยอมถอยจะอยู่อย่างไรในสังคม มีการเถียงกันในเรื่องนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาพลักษณ์ของโครงการ ของจังหวัด ของประเทศ การชะลอการก่อสร้าง โครงการฯเสียหายแน่นอน การชะลอการก่อสร้างทำให้ไม่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯยินดีน้อมรับความเสียหาย เพียงแต่ว่าผู้เกี่ยวข้องมีข้อห่วงใยโครงการฯ เราจะถอยหลังคนละก้าว กลับไปทบทวนบทบาทตัวเอง เราจะชะลอการก่อสร้าง อาคาร 4 ชั้น 4 อาคาร ในพื้นที่ทั้งหมด 18 อาคาร ที่ยังไม่ขึ้นจะไม่ก่อสร้างเพื่อรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

แต่สิ่งที่บริษัทฯต้องทำตอนนี้ คือ ทำตามหนังสือของเทศบาลตำบลกะรนที่สั่งการให้ทางบริษัทฯทำกำแพงกันดิน บ่อหน่วงน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่อยู่ด้านล่างไม่ให้คนข้างล่างได้รับผลกระทบกับอาคารที่ขึ้นโครงสร้างและส่วนต่างๆของโครงการฯอีกหลายอย่างที่ได้เตรียมไว้ ต้องเข้ามาติดตั้งให้เสร็จที่ต้องทำในส่วนนี้ ตามแนวทางที่เทศบาลตำบลกะรนกำหนดให้และได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังเทศบาลตำบลกะรนแล้ว รวมทั้งต้องทำถนนคอนกรีตภายในโครงการไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม

“วันนี้ ยอมถอยเพื่อลดข้อพิพาทของสังคม หวังว่าทุกคนคงเข้าใจในความเป็นคนไทยและทำเพื่อทบทวนบทบาทตัวเอง ในความเป็นคนไทย เราคุยกันได้ทุกเรื่อง วันนี้ ที่ออกมาพูดถือว่ายอมรับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก และยินดีน้อมรับคำพิพากษาของศาล ยินดียอมรับผลกระทบ ซึ่ง การชะลอโครงการฯ ทั้งเอเย่นต์ของบริษัท และลูกค้า ไทย จีน ฝรั่ง ที่มาซื้อโครงการฯ ทุกคนรับรู้ร่วมกันโดยผลกระทบกับลูกค้าทางบริษัทฯต้องรับผิดชอบ โครงการเดอะพีค เรสซิเดนท์ มีมูลค่าโครงการฯ 2,100ล้านบาท  เป็นคอนโดฯและ วิลล่า เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม มีคอนโดฯทำส่งมอบให้กับลูกค้าแต่ละห้อง และบางส่วนเป็นอาคารพาณิชย์  อยู่ในกระบวนการยื่นขอออกโฉนด ทางบริษัท ฯ มี น.ส.3 ก.ไม่มีโฉนด ลูกค้าแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1.ซื้อแบบกรรมสิทธิ์เด็ดขาด 2.ซื้อแบบสิทธิการเช่า ถ้าไม่มีโฉนดให้เขาเราให้สิทธิการเช่าได้ส่วนคนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ต้องต่อรองลดราคาให้เขาแต่ละรายให้ใช้อาคารได้เหมือนเดิมแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์การสื่อสารกับลูกค้าในกรณีต่างๆนี้ผ่านทางเอเย่นต์ของบริษัทฯ

การแถลงข่าวของโครงการฯทุกครั้ง จะมีการตอบกลับมาจากลูกค้าอย่างดีมากหลายคนไม่มีใครเอาเงินคืนและยินดีจะรอ ให้เราสู้อย่าท้อถอย ให้กำลังใจเรามาก ทางบริษัทฯมีหน้าที่ปกป้องลูกค้า ส่วนใหญ่ซื้อหมดแล้วอีก 1 ปีจะโอนให้ลูกค้า แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาทำให้ส่งมอบไม่ทันตามกรอบสัญญาต้องจ่ายค่าปรับไป เรามีทั้งวิลล่าและอาคารชุดแต่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดคอนโด การทำคอนโดฯนี้มีผลกระทบมาตลอด ต้องแก้ปัญหาให้ได้ขอยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้นรับได้กล้าออกมาแถลงข่าวเพราะต้องดูแลลูกค้า

ถ้าศาลฯพิพากษาเป็นอย่างอื่นทางบริษัทฯและลุกค้าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคนที่ทำให้เราได้รับความเสียหาย และที่ดินตรงนี้ ไม่ใช่ที่ป่าไม้ ไม่ใช่ที่สาธารณะ เป็นที่ดินนอกเขตป่า เป็นที่ดินของเอกชน ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนของคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องความลาดชัน และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำตามกฎหมายกำหนด

ถ้าศาลฯพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เราต้องหยุดหมดเลย  ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินนี้ได้ จากนั้นสิทธิ์ของบริษัทฯยังอยู่เหมือนเดิม  ในคดีนี้ โจทก์ มีชื่อ บุคคล( ส ) จำเลย คือ สำนักงานที่ดิน มีผู้ร้องสอด ชื่อ (ส) เหมือนกัน ที่ศาลเรียกให้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอด  ส่วนทางบริษัทฯไม่รู้เรื่องด้วย ตามสิทธิ์ของบริษัทฯยังเหมือนเดิม ถ้ามีพยานหลักฐานไม่ตรงตามคำวินิจฉัยของศาลฯ จะนำสู่ศาลปกครองใหม่ได้

การทำการก่อสร้างโครงการฯนี้ได้รับผลกระทบหลายอย่างมาก  ไม่เคยโกรธใคร เราทำธุรกิจเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไป ถ้ารู้มาก่อนว่าที่ดินแปลงนี้มีข้อพิพาท  ไม่ท้อใจยอมรับความจริงและจะแก้ไขปัญหาต่อไปและไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าศาลฯตัดสินเสร็จเมื่อไหร่ ได้แต่รอผลการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดต่อไป” นายมนัสนันท์ กล่าว

ทางด้าน นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน กล่าวว่า บริษัท กะตะบีชจำกัด มายื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการเดอะพีค เรสซิเดนท์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ทางโครงการฯไม่สามารถนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงได้ มี น.ส.3 ก. และเทศบาลฯอนุญาต ตามแบบ อ.1 เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่ง โครงการเดอะพีคฯเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด 444 ห้อง แยกเป็นห้องชุดอยู่อาศัย จำนวน 436 ห้อง อาคารพาณิชย์ จำนวน 8 ห้อง  เป็นอาคาร2-5ชั้น จำนวนหลายอาคาร ขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างไปแล้ว 65%

ต่อมา เทศบาลตำบลกะรน ได้รับการร้องเรียนจากบริษัท กะตะธานี จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกากร่อสร้างโครงการ เดอะพีค ฯ ทางเทศบาลฯจึงทำหนังสือสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารไว้ก่อน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเดอะพีคฯให้เจ้าของโครงการฯดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ปัญหา รวมทั้งจะมีการติดตามตรวจสอบต่อไป.

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com