เด็กน่านฝึกภาษา

15/1/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น


น่าน จัดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 เปิดโอกาสให้นักเรียน ติว เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน นายนิธิวัชร์ ศริโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 โดยบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการสอนภาษาอังกฤษและติวข้อสอบ GAT ENG และเทคนิคการทำข้อสอบให้แก่เด็กนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย มี นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวต้อนรับทั้งนี้ ด้วยบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “English We Like” ขึ้น โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life และเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่าโครงการ “ English We Like โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมาก ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู้ดวินฟู้ดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ขนมปังฟาร์มเฮ้า , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัดบริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) และบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนำความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป


นายนิธิวัชร์ ศริโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดโครงการ “English We Like” เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฎิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ สำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com