เคาะสนิม!!

4/6/2020

อธิบดี บุญชารี


ตำรวจภูธรภาค๒ เข้าอบรมปืนระบบต่อสู้ในสถานการณ์จำลอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับสายตรวจ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยิงปืนระบบต่อสู้ในสถานการณ์จำลอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจในสังกัด

      ณ สนามยิงปืนแบทเทิลเม้าส์ พัทยา พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยิงปืนระบบต่อสู้ในสถานการณ์จำลอง ตำรวจภูธรภาค 2 ประจำปี 2563 (ครูต้นแบบ) โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 จำนว 40 นาย เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

   พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการอบรมยิงปืนระบบต่อสู้ในสถานการณ์จำลอง ตำรวจภูธรภาค 2 ประจำปี 2563 (ครูต้นแบบ) ในครั้งนี้ ด้วยปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเป็นเหตุการณืที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งข้าราชการตำรวจไม่สามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการและยุทธวิธีตำรวจยังไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ไม่สอดคล้องกับเหตุการณืที่เกิดขึ้น และขาดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

   ตำรวจภูธรภาค 2 จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น โดยให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 มาฝึกอบรมเป็นครูต้นแบบ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจในสังกัด อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจ มีความชำนาญได้รับทักษะเพิ่มขึ้นและสร้างความได้เปรียบในการใช้อาวุธปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัวในสถานการณ์การฝจริง ภายใต้สภาวะความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมของผู้ปฏิบัติให้ดีขึ้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com