มองมุมใหม่ ธุรกิจตู้เกม ก็สามารถนำเงินเข้าประเทศได้

27/8/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

นักธุรกิจสวนสนุกเครื่องเล่นเกม หวังภาครัฐสนับสนุน ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ดึงรายได้มหาศาล เข้าประเทศ

เมื่อวันนี้ 27 ส.ค. 2562  นายเจริญสุข นันทวิชาวุธสาร  ประธานกรรมการ บริษัท ฮาฮามา จำกัด (HHM) และนายกสมาคมการค้า ผู้ประกอบการสวนสนุกและเครื่องเล่นเกมส์ไทย (Thai Amusement And Game Machine Trade Association)  เปิดเผยภายหลังการจัดงานสุดยอดมหกรรมเกมตู้หยอดเหรียญ เมื่อช่วงวันที่ 21-23 ส.ค.2562   ไบเทคบาง ที่ผ่านมา ว่า ภายในงานได้มีการเสวนา หารือวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในระดับสากล

ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า และเครื่องเล่นเกมหยอดเหรียญทั้งของไทยและต่างประเทศ  ซึ่งได้เชิญตัวแทนนักธุรกิจสวนสนุกเครื่องเล่นเกมตู้หยอดเหรียญ จากประเทศจีน  ไต้หวัน  เกาหลี และญี่ปุ่น เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจเครื่องเล่นสวนสนุก

จากความร่วมมือของแต่ละประเทศ ที่มีการหารือกันนั้น คาดการณ์ว่า จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนภายในประเทศ  พร้อมกับดึงนักลงทุนต่างประเทศที่มีศักยภาพทางการเงิน และพร้อมเปิดตลาดเกมในไทย นำพาเม็ดเงินเข้าประเทศมหาศาล ปีละหลาย 1000 ล้านบาท  โดยภาครัฐเอง ก็จะสามารถจัดเก็บภาษี มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

ในการเสวนาครั้งนี้ ทุกประเทศมีมติเป็นเอกฉันท์และตกผลึกร่วมกันว่า ประเทศไทยควรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยสมาคมการค้าผู้ประกอบการสวนสนุกและเครื่องเล่นเกมไทยโดยการ ดึงภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทร่วมสนับสนุนธุรกิจ และเปิดกว้้างให้ทำธุรกิจอย่างเสรีมากขึ้น ภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีการปรับปรุงใหม่ให้เท่าทันต่อยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงของนานาอารยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายกสมาคมการค้า ผู้ประกอบการสวนสนุกและเครื่องเล่นเกมส์ไทย  ยังกล่าวเพิ่มเติมอีก ว่า ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา และผลักดันจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววัน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com