เกษตรน่าน ฟิต!?!?

25/5/2020

ประสิทธิ์ สองเมือแก่น

เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น และติดตามโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อเวลา 10:00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น และพื้นที่เสื่อมโทรมในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่เสื่อมโทรมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งดำเนินการเมื่อปี 2558 พื้นที่ 120 ไร่

ในพื้นที่บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ ไผ่ซางหม่น ไผ่รวก ฯลฯ ซึ่งไม้เศรษฐกิจดังกล่าวเป็นไม้ยืนต้นสามารถจำหน่ายสร้างรายได้และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่านได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น เวลา 14.30 น. นายเศรณี  ไปติดตามการก่อสร้างอาคารแปรรูป อาคารคัดบรรจุและเก็บรักษาผลผลิต ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร งบประมาณจังหวัด ปี 2563 ณ บ้านทุ่งข่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร

โดยอาคารดังกล่าวจะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรชุมชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน (ผักปลอดภัย,ผักอินทรีย์,มะขาม) เน้นการแปรรูป พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม และขอมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์และอาคารต่อไป

ภาพ/ข่าว ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

สุขภาพดี มีเงินใช้ โทร. 081 1982 999


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com