เมืองคอนเข้มโควิด 19

8/3/2020

พันทิวา อินทสา

เมืองคอนเข้มโควิด 19 ขั้นสูงสุดผู้สื่อข่าวรายงาน 7 มี.ค.2563  ภายหลังจากการตรวจพบว่า   มีนักศึกษาชายที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศอิหร่าน  ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19   โดยขณะนี้พักรักษาตัว  อยู่ที่โรงพยาบาลท่าศาลา  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  ในขณะที่นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผวจ.นครศรีธรรมราช  ได้ออกประกาศขอความร่วมมือ  การงดจัดงานและกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องมีคนมาร่วมงานจำนวนมาก  เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส


ที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  ณ นครอุทิศ  ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อดังประจำจังหวัด  ในวันนี้ได้มีการจับฉลาก  เพื่อรับนักเรียนชั้นปฐมวัยเข้าเรียนในโรงเรียน  โดยที่โรงเรียนแห่งนี้  มีผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเพื่อจะเข้าเรียนร่วม 600 คน  แต่โรงเรียนสามารถรับเข้าเรียนได้เพียง 240  จึงต้องมีการจับฉลากเพื่อคัดเลือกนักเรียน


ทางโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  ณ  นครอุทิศ  โดย นายสุธน  เกิดมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งเปลี่ยนแปลงวิธีการจับฉลาก  จากเดิมในแต่ละปีการศึกษา  ผู้ปกครองจะเด็กที่สมัครเรียน  สมาชิกในครอบครัว  ญาติ  มาลุ้นให้กำลังใจ


แต่ในครั้งนี้  โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองเพียง 1 คนเท่านั้น  มาจับฉลากแทนเด็ก  โดยไม่ต้องนำเด็กมาที่โรงเรียน  และปรับเปลี่ยนจัดให้บรรยากาศการจับฉลากโปร่งโล่ง  ไม่แออัดยัดเยียดเหมือนปีก่อนๆ  


ทางโรงเรียนได้ประสานแพทย์หญิงคณินทรา  คล้ายคง  แพทย์ประจำโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่  มาทำการสแกนตรวจวัดไข้ผู้ปกครองทุกคน  ก่อนเดินเข้ารั้วโรงเรียน


ในขณะที่นางวัลภา  วิเชียรสราง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จะนำทีมครูและเจ้าหน้าที่ฉีดสเปย์ล้างมือผู้ปกครอง 2 รอบ  ทั้งก่อนเข้าเขตรั้วโรงเรียน  และช่วงที่เข้าไปภายในโรงเรียน  ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มความเข้มป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสขั้นสูงสุด  ตามที่นายสุธน  เกิดมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ออกประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง


 โดยนายสุธนระบุว่า  ได้สั่งปิดเรียนระดับปฐมวัยแล้วในขณะนี้  ซึ่งเป็นการปิดเรียนก่อนกำหนด  ในวันจันทร์  ที่ 9 มี.ค.2563  ที่จะถึงนี้  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะมาเรียนตามปกติ  ได้สั่งการให้มีการตรวจไข้และสแกนนักเรียนทุกคน  และจะร่นเวลาการสอบปลายภาคของรักเรียน  ที่เดิมกำหนดสอบในช่วงปลายเดือน  มาสอบในวันจันทร์ที่ 9  ถึงวันที่ 11 มี.ค.2563  จากนั้นก็จะสั่งปิดเรียนเลย   ซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจว่าจะป้องกันการระบาดของโรคนี้ได้  100  เปอร์เซ็นต์


ในขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่  ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของโรงเรียน  เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  ทั้ง ครู  นักเรียน   ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com