เมืองสองแควแข่งกีฬา

17/1/2020

ปรีชา นุตจรัส

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอพรหมพิราม ปีการศึกษา 2563

มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอพรหมพิราม ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายทวี แย้มดี นายกสมาคมครูอำเภอพรหมพิราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอำเภอพรหมพิรามไปแข่งขันในระดับจังหวัด

โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง

ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับอายุ คือ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย หญิง และรุ่นอายุ 15 ปี ชาย หญิง โดยมีเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิรามทั้ง 8 เครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com