เนติสภาชุดใหม่

8/10/2020

ทีมข่าว ศาลยุติธรรม

อัยการผงาดบริหารเนติฯ ชุดใหม่ เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาหญิง นั่งนายกฯหญิงคนเเรก

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทาง เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการตรวจนับคะเเนนการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระลงไปแล้วและมีการประกาศชื่อ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ชุดใหม่

มีดังนี้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นนายกเนติบัณฑิตยสภา โดยตำเเหน่ง, น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1 โดยตำเเหน่ง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นอุปนายกคนที่ 2 โดยตำเเหน่ง

สำหรับกรรมการจากการเลือกตั้ง มีดังนี้ นายชาตรี สุวรรณิน รองอัยการสูงสุด  เป็นเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา, นายถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความเป็นรองเลขาธิการฯ, นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอสส. เป็นรองเลขาธิการฯ, นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์, นายอำนาจ พวงชมภูผู้พิพากษาอาวุโสเป็นเหรัญญิก , นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ นักวิชาการกฎหมายสายม.ธรรมศาสตร์ เป็น บรรณารักษ์ ,นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นปฏิคม  นายสราวุธ เบญจกุล.  ที่ปรึกษาเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็น นายทะเบียน ,นายสุรศักดิ์ อินทนันท์ กรรมการบริหารสภาทนาย เป็นนายทะเบียน ,นายเอื้อน ขุนเเก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศ, นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ เป็นกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ อดีตรองประธานศาลฎีกา เป็นกรรมการฝ่ายสโมสร, นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา กรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ, นายสมชาย จุลนิติ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา กรรมการ, นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานก.อ. เป็นกรรมการ, นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล นักวิชาการกฎหมาย เป็นกรรมการ, นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน เป็นกรรมการ, ม.ล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์ รองอธิบดีสำนักงานคดีอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ, นายศักดา ช่วงรังษี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองภูเก็ต  เป็นกรรมการ เเละเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อีกตำแหน่ง ทำหน้าที่จัดการบริหารการศึกษา(สอบไล่เป็นเนติบัณฑิตและอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นองค์การอิสระ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ถือเป็นสถาบันสำคัญระดับสูงที่มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาคือ สอบไล่เป็นเนติบัณฑิต เพื่อสอบต่อไปเป็นผู้พิพากษา  อัยการ และการวิจัยด้านวิชาการ และจัดทนายความไปว่าความแบบให้เปล่า แก่ผู้ยากไร้หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นองค์การอิสระ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ถือเป็นสถาบันสำคัญระดับสูงที่มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาคือ สอบไล่เป็นเนติบัณฑิต เพื่อสอบต่อไปเป็นผู้พิพากษา  อัยการ และการวิจัยด้านวิชาการ และจัดทนายความไปว่าความแบบให้เปล่า แก่ผู้ยากไร้หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com