เพื่อศิริมงคล

14/10/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

ครูบาอริยชาติ ได้โปรดเมตตาเจิมป้ายสมาคม สททท.เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา พระภาวนารัตนญาณ (วิ) ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้โปรดเมตตาเจิมป้าย "สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.)" เพื่อเป็นสิริมงคล และให้พรให้สมาคมฯ. ผู้บริหารสมาคม และสมาชิกสมาคมทุกท่าน เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและอยู่เย็นเป็นสุข


โดยมี นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม สททท. พร้อมด้วย อาจารย์มังกร พันเศียร ประธานฝ่ายพิธีกรรม สมาคม สททท., นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ อุปนายก สมาคม สททท., พ.ต.อ.นพดล  นิลมานนท์ อดีตรอง ผู้บังคับการ ปราบปรามยาเสพติด 3 (ผบก.ปส.3) คุณ ชญาทิปภา นิลมานนท์  ภริยา  และ คุณวรัชยา วงษ์ธัญญะ หรือคุณบัว เหรัญญิกสมาคม สททท. ร่วมในพิธีด้วย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com