เปิดโครงการหมู่บ้านพอเพียง

9/5/2019

ศิริเกษ หมายสุข

ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองม่วง  หมู่  8  ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน ซึ่งมี ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องที่  ท้องถิ่น  และจิตอาสาบ้านหนองม่วง  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมี  นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  


นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า   กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อเป็นการสืบสาน  รักษา  และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่  9  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน  และนำความสำเร็จในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดแสดง  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย


จากนั้น  นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง  ต้นไม้ประจำรัชกาลที่  10   ภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองม่วง   เพื่อความเป็นสิริมงคล  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และได้ร่วมกันเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง  มั่งคั่งยั่งยืน  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  รวมทั้งได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  เพื่อความสวยงาม  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  อันแสดงถึงพลังการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  อีกด้วย


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com