เป็นที่ปรึกษาคาราโอเกะ!?!?

2/10/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

มีการเรียกเก็บเงินตามจากสถานบันเทิงและสถานประกอบการคาราโอเกะในจังหวัดน่าน และในเขตพื้นที่ในเขตภาคเหนือ


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้มีกลุ่มกรรมการบริษัทผู้เสียหายได้รวมตัวกันมาตรวจสอบข้อเท็จจริงดังรายชื่อต่อไปนี้ ว่าที่ร้อยเอก กงกฤช เชื้อศรีสกุล ผู้ตรวจสอบ  ผจก. ฝ่ายปราบปราม ส่วนกลาง บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด นาย ชูชาติ เพ็ชร์แพ ผจก.ฝ่ายปราบปราม เขต ภาคเหนือ บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) นาย ธนกฤช ไชยอนันต์นาย ผจก.ฝ่ายปราบปราม เขต ภาคเหนือ บริษัท นายพล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบ พตอ.อัครภูมิ ชนะใหญ่ ผกก.สภ.เมืองน่าน

พตท.วิฑร ชัยวุฒิ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองน่าน /พตท.พิทยา สุทธิธรรม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองน่าน หลังจากที่ได้เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงหลายแห่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปตามข่าวว่ามีผู้แอบอ้างจริง ได้อ้างตัวเป็นที่ปรึกษาร้านสถานประกอบการต่างๆ ที่ใช้ผลงานเพลงว่า ให้ซื้อลิขสิทธิ์ที่ตนหากมีการแจ้งความจับกุมดำเนินคดี จะส่งทนายมาแก้ต่างให้และมีการเรียกเก็บเงินร้านสถานประกอบการรายเดือนราคาตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาท ตามขนาดสถานประกอบการซึ่งกลุ่มมิ ชาชีพพวกนี้เป็นเลือบไรของสังคมทำให้บริษัทผู้สร้างศูนย์เสียรายได้ที่สมควรจะได้มหาศาล อีกทั้งทำไห้ร้านค้าสถานบรรเทิงและสถานประกอบการคาราโอเกะ เข้าใจผิดและไม่ได้ปฎิบัติไปตามกฎหมายตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537

ตรวจพบ หลายร้าน ได้คุย หลายร้านก็มีประสงค์ที่จะซื้อ ตรงกับ บริษัท แต่บาง สถานประกอบการ ยังถูกกลุ่มมิฉาชีพ หลอกลวง และไม่เข้าใจในเรื่องนี้ เช่น 1. เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา ประมาณ 22.35 น. ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 03.10 น. ที่ ร้าน 888 คาราโอเกะ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

2. เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 เวลาประมาณ 19.30 น. ถึงเวลา 21.40 น.ร้าน โยโกะ คาราโอกเกะ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ที่ได้นำผลงานเพลง ไปใช้ประกอบการ เพื่อประกอบการค้าจริง จากหลักฐานที่ได้เก็บข้อมูลมา และได้ทำการประสานร้านค้าดังกล่าวแล้ว แต่ ร้านค้าก็ยัง เชื่อใจในกลุ่มมิฉาชีพ ผู้เสียหาย ทั้ง 3 บริษัทฯ จึงได้เข้าพบ พตท.นที สุทธน้อย พงส.สภ.เมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดำเนินคดี ฐานความผิด “ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นเพื่อการค้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ว่าที่ร้อยเอก กงกฤช เชื้อศรีสกุล ผู้ตรวจสอบ  ผจก. ฝ่ายปราบปราม ส่วนกลาง บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนว่าได้กลุ่มมิจชาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เกี่ยวผู้สร้างสรรค์และมีการเรียกเก็บเงินตามจากสถานบันเทิงและสถานประกอบการคาราโอเกะในจังหวัดน่าน และในเขตพื้นที่ในเขตภาคเหนือ นั้นทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจึงได้ลงมาตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งพบว่าข้างร้านดังกล่าวมีความผิดฐานความผิด “ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นเพื่อการค้าโดยการ ทำซ้ำหรือดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานดนตรีกรรม (คำร้องเนื้อร้อง-ทำนอง) สิ่งบันทึกเสียง และ โสตทัศนวัสดุ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ”

จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่ง การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแล้วแต่กรณี และเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งด้วย โทษทางอาญา เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จึงยากจะทำความเข้าใจ กับสถานประกอบการ้านค้า ให้เข้าใจถึง การขออนุญาตให้ถูกต้อง ต่อไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com