เรียกร้องให้ผบ.ตร.ลาออกจากส.ว.

23/9/2020

ฐากูร คงมิ่ง

กลุ่มประชาชนปลดแอก ร่ายคาถา เชิญ ผบ.ตร. ลงหม้อดินเผา เรียกร้องให้ลาออกจาก สว.ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นขอให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com