เตรียมแจก!!

14/5/2020

อธิบดี บุญชารี

19 พ.ค. ศกนี้ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง  แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัยโควิด

พระราชสารโสภณ

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า

วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงโครงการจัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพ แก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ประสบภัยพิบัติโควิด – 19  ครั้งที่ 3 ว่า ที่ผ่านมาทางวัดได้ทำการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ประสบภัยพิบัติ  มาแล้วถึง 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1000 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประสบภัยโควิด-19  ให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยกัน  ซึ่งในการแจกถุงยังชีพแต่ละครั้ง ทางวัดได้จัดถุงยังชีพ  พร้อมด้วยของที่บรรจุใส่ถุงแบบมีคุณภาพ

เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการอุปโภค  บริโภคได้นานหลายวัน โดยในถุงยังชีพ 1 ถุง  จะประกอบไปด้วย  ข้าวสาร 5 กิโล  น้ำมันพืชขวดใหญ่ น้ำปลาขวดใหญ่  น้ำตาลทราย  ปลากระป๋อง 1 แพ็ค  เป็นต้น   ทั้งนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม  จะได้เริ่มทำการแจก เวลา 8.30 น.  พร้อมทำการแจกใบคิวเวลา 7.00 น.ก่อน  เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างกัน   ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่านใด  ต้องการร่วมสมทบในการแจกถุงยังชีพครั้งนี้  สามารถติดต่อได้ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงได้ทุกวัน  ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com