หมอกควันคลุม7จว.ใต้

24/9/2019

นภาลัย ชูศรี

   สงขลายังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2 นักเรียนและประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองแม้จะมีการแจ้งเตือน ส่วนสถานการณ์ภาพรวมในภาคใต้ยังไม่คลี่คลายและขยายวงกว้าง ล่าสุดมีพื้นที่7 จังหวัดคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะที่จ.ยะลาหนักที่สุด

  ความคืบหน้าสถานการณ์หมอกควันที่จ.สงขลาซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซียต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่2 และปริมาณหมอกควันหนักบ้างเบาบ้างตามทิศทางลมที่พัดเข้ามาในแต่ละวัน

โดยพื้นที่ที่หนักสุดขณะนี้ยังอยู่ที่อ.หาดใหญ่คุณภาพอากาศยังเกินค่ามาตรฐานเนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไม่ครอนหรือPM2.5 เพิ่มขึ้นเป็น69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และแม้ว่าปริมาณฝุ่นควันจะเพิ่มขึ้นแต่จากการตรวจสอบพบว่าบรรดาเด็กนักเรียนและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตามที่มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใด

   ส่วนภาพรวมของสถานการณ์หมอกควันอินโดนีเซียในภาคใต้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 สงขลาซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการสรุปเหตุการณ์แต่ละวันรายงานว่าขณะนี้ครอบคลุมกินพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น7 จังหวัด จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ตรังและจ.ภูเก็ต และคุณภาพอากาศของทั้ง7 จังหวัดก็ยังอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน โดยพื้นที่ที่หนักสุดคือต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com