ห่วงใยกำลังพล

5/3/2020

กปส.สปก.กร.ทอ


กองทัพอากาศ เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้แก่กำลังพล


วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางไปยังกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อเยี่ยมชมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพลาธิการทหารอากาศ ที่เร่งตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19


สำหรับหน้ากากอนามัยดังกล่าว เป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้า เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อในระดับต่ำ โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถตัดเย็บได้วันละประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น


นอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้จัดทำคลิปวีดิโอสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยไม่ต้องตัดเย็บ ซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าว จะผลิตจากกระดาษ Non-Woven ซึ่งเป็นกระดาษห่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับนำไปฆ่าเชื้อ โดยในการทำหน้ากากจะใช้กระดาษกาวสองหน้า ในการประกอบวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยหลังจากนี้จะแจกจ่ายชุดวัสดุอุปกรณ์ (kit set) ประกอบด้วยกระดาษ Non-Woven สำหรับทำตัวหน้ากาก ยางยืดสำหรับทำหูหน้ากาก และลวดสำหรับปรับกระชับสันจมูก ให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ นำไปประกอบใช้ด้วยตนเอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่หน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ


กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๕ มีนาคม ๒๕๖๓


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com