หยุดเดินเรือป้องกันโควิด

23/3/2020

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น


ด่วน น่านประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว การเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย - อุตรดิตถ์ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 6 เมษายน 2563


จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ซึ่งเป็นโรคอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว มีผู้คนเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID – 19 จำนวนหนึ่ง ทางจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการโรคติดต่อจึงได้มีมติให้สั่งปิดสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการติดโรคหรือโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการพบปะกลุ่มคนหรือการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้าง ตามแนวทางของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ขอหยุดให้บริการชั่วคราว การเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย - อุตรดิตถ์ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 6 เมษายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์ให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น


เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่  23 มีนาคม ที่ผ่านมา   นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วย นางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการเดินเรือโป๊ะข้ามฟาก ปากนาย - อุตรดิตถ์  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด ของ โรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่ โดยใช้เส้นทางเรือโป๊ะข้ามฟาก ซึ่งเป็นทางลัด โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งผู้ประกอบการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากทุกรายสมัครใจหยุดให้บริการชั่วคราว มีกำหนด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 6 เมษายน ศกนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ปิดสถานบริการ และสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com