กองบิน21ลุยช่วยน้ำท่วม

4/9/2019

กปส.สกป.กร.ทอ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑  ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน   ที่ บ้านท่าเมือง  ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีน้ำท่วมถนนเข้าหมู่บ้านความสูงประมาณ ๒-๓ เมตร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ได้จัดกำลังพล จำนวน ๓๐ คน และ เรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ ๒ ลำ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ คัน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย ๑ คัน ให้ความช่วยลำเลียงสิ่งของและประชาชน ออกจากพื้นที่น้ำท่วม จำนวน ๖๐๐ คน ๑๕๐ ครัวเรือนสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com