กอ.รมน.เชิญชวนชมถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2/5/2019

NAT

กอ.รมน. “เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ติดตามชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”


เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ตามโบราณราชประเพณี และร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จฯ ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562


โดยในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมี


กอ.รมน. จึงขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จฯ ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยแต่งกาย “ชุดสุภาพ สวมเสื้อสีเหลือง” โดยพร้อมเพรียงกัน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com