กอ.รมน. เพิ่มช่องลงทะเบียนซิมฯ

1/9/2019

ทีมข่าว ภาคใต้

กอ.รมน. ร่วมกับ กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร่วมประชุมเพิ่มช่องทางลงทะเบียนซิมการ์ดให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์นอกพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงมาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จะงหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.)ที่ผ่านมาได้มีแนวทางการดำเนินการการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา, ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาการดำเนินการที่ผ่านมา ระยะแรก ได้ดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยืนยันตัวตนผู้ที่อยู่ในพื้นที่จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียน จำนวน 239,684 คน คิดเป็นร้อยละ 15.98

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง

สำหรับในระยะที่ 2 การลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จชต. ภายหลังที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้แจ้งให้ลงทะเบียนก่อน วันที่ 31 ต.ค. 62 หากไม่ลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวจะใช้งานไม่ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้โทรศัพท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 ได้ดำเนินการหารือเพื่อเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร่วมกับผู้แทนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ สน., สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ เครือข่ายAIS, เครือข่าย DTAC และเครือข่ายTRUE โดยได้วางมาตรการจัดทำ APPLICATION และระบบรองรับ สำหรับการดำเนินการในห้วงต่อไป สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) จะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบข้อความ (SMS) ส่งเข้ามือถือของบุคคลนอกพื้นที่ จชต.  ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ด้วยวิธีการ กดหมายเลข *165*6*เลขประชาชน13หลัก#โทรออก ซึ่งจะต้องผ่านการลงทะเบียนด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ (การถ่ายภาพแสดงตัวตน และ ลงทะเบียนหมายเลข 13 หลัก) ให้เสร็จสิ้นก่อน

สำหรับการดำเนินการการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีความจำเป็นที่ต้องวางมาตรการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเป็นการระงับยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เองด้วย


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com