กอ.รมน.ภาค 4

12/9/2019

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดงานรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 กย. 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมืองยะลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จัดขึ้น ซึ่งมีมวลชนญาลันนันบารู ที่อยู่ในโครงการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการประชารัฐญาลันนันบารูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในงาน รวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันนี้ และต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ดำเนินการจัดงานอย่างสมพระเกียรติและเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า

ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การที่พวกเราได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่ตนได้ประกาศแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป นำความผาสุกมาให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน โดยการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง สำหรับมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาในวันนี้ ทราบว่าสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมวลชนญาลันนันบารูที่อยู่ในโครงการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการประชารัฐญาลันนันบารูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทุกท่านจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนอย่างแท้จริง

เนื่องจากพวกท่านคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้มีความภาคภูมิใจ มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชนหมู่บ้าน และหากท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งมาได้ที่ตู้ ปณ. 41 ซึ่งทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โอกาสนี้ขอบคุณทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยกันดำเนินงาน ส่งผลให้งานรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพวกเราจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขที่ยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com