กอ.รมน.อุตรดิตถ์ ประชุมปลูกป่า

10/5/2019

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม


ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับ กอ.รมน. ประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่า ครั้งที่ 2/2562


เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์, นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่า ครั้งที่ 2/2562 ของคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่า และบำรุงรักษา  สวนป่าของรัฐ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562


โดยมี พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.อุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการ   พร้อมคณะกรรมการพิจารณาระดับพื้นที่  ได้พิจารณาให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปลูกป่าต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com